Op één dag 2200 mi­gran­ten uit zee ge­red

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Red­dings­dien­sten heb­ben za­ter­dag meer dan 2200 boot­vluch­te­lin­gen uit de Mid­del­land­se Zee ge­plukt. In het wa­ter wer­den de li­cha­men te­rug­ge­von­den van nog eens tien mi­gran­ten die het Eu­ro­pe­se vas­te­land te­ver­geefs pro­beer­den te be­rei­ken, meldt de Ita­li­aan­se kust­wacht. De vluch­te­lin­gen waag­den de over­steek op der­tien op­blaas­ba­re rub­ber­bo­ten, twee klei­ne bo­ten en een groot schip. Een dag eer­der maak­te de In­ter­na­ti­o­na­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mi­gra­tie be­kend dat een re­cord­aan­tal mi­gran­ten dit jaar in de Mid­del­land­se Zee is om­ge­ko­men. Zo zou­den vol­gens de vluch­te­lin­gen­hulp­or­ga­ni­sa­tie UNHCR drie da­gen ge­le­den nog ze­ker 240 vluch­te­lin­gen zijn ver­dron­ken in de Mid­del­land­se Zee toen hun bo­ten om­sloe­gen voor de Li­bi­sche kust.

De men­sen­smok­ke­laars die de over­toch­ten fa­ci­li­te­ren, ma­ken ge­bruik van rub­be­ren bo­ten, waar­bij ge­vaar voor kap­sei­zen groot is. Bo­ven­dien zijn ze van slech­te kwa­li­teit. Tot nu toe zijn dit jaar al meer dan 4220 men­sen ge­stor­ven door ver­drin­king of uit­put­ting. In 2015 kwam het to­ta­le do­den­tal uit op 3770.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.