Griek­se po­li­tie be­ko­geld met mo­lo­tov­cock­tails bij pro­test

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIE­KEN­LAND -In de Noord-Griek­se stad Xan­thi is een be­to­ging za­ter­dag op zon­dag ont­aard in ge­weld tus­sen de po­li­tie en aan­han­gers van het Au­to­no­mis­me. Bur­gers pro­tes­teer­den in de uni­ver­si­teits­stad te­gen de ope­ning van een nieuw kan­toor van de ex­treem­recht­se par­tij Gou­den Da­ge­raad.

Een groep van 300 ex­treem­link­se Au­to­no­men scheid­de zich af van de vreed­za­me be­to­ging en sta­ken vuil­nis­bak­ken in brand, sloe­gen vi­tri­nes aan dig­ge­len en wier­pen voet­zoe­kers en mo­lo­tov­cock­tails naar de po­li­tie. Die re­a­geer­de daar­op met traan­gas. Pas na en­ke­le uren kon­den de ge­moe­de­ren wor­den be­daard.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.