Is mos­terd slecht voor je bloed­druk?

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Hart- en vaat­ziek­ten

Mos­terd be­vat veel zout, dus ja het is slecht voor je bloed­druk als je er te veel van neemt. In 100 gram mos­terd zit ruim 3 gram zout. Het ad­vies is om als vol­was­se­ne niet meer dan 6 gram zout per dag bin­nen te krij­gen, lie­ver min­der. Te veel zout ver­hoogt de bloed­druk en daar­mee het ri­si­co op hart- en vaat­ziek­ten. Je kunt dan ook be­ter niet te vaak en te veel mos­terd eten. Een thee­le­pel­tje mos­terd be­vat zo’n 160 mil­li­gram zout. Heb je al mos­terd ge­ge­ten bij de lunch? Eet het dan niet ook bij het avond­maal. Al de­ze klei­ne beet­jes zout kun­nen er­voor zor­gen dat je te veel zout bin­nen­krijgt op een dag. (MSN.COM/fo­to: www.puck­kerk­ho­ven.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.