Eten en drin­ken waar je vaak van moet plas­sen

Times of Suriname - - GEZONDHEID -

Va­ker dan acht keer per dag plas­sen en soms last van on­ge­wild uri­ne­ver­lies? Gro­te kans dat je een over­ac­tie­ve blaas hebt, ook wel aan­dran­gin­con­ti­nen­tie ge­noemd. Je voe­dings­pa­troon kan veel in­vloed heb­ben op de ernst van symp­to­men, want van som­mi­ge voe­ding en be­paal­de dran­ken blijf je naar de wc gaan. li­moe­nen be­vat­ten zu­ren die de blaas kun­nen ir­ri­te­ren. Dit kan de plas­aan­drang ver­gro­ten. Het sap van de­ze vruch­ten heeft een soort­ge­lijk ef­fect. wil niet zeg­gen dat je voort­aan sma­ke­loos hoeft te eten. Pro­beer ge­woon uit hoe pit­tig je het kunt ma­ken zon­der dat het je plas­aan­drang ver­er­gert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.