Pan­dat­wee­ling maakt maand na ge­boor­te ken­nis

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ze we­gen slechts 1350 en 1168 gram, en pas­sen nog mak­ke­lijk in je hand, maar dank­zij de zwar­te vlek­ken zijn de twee ba­by­pan­da’s in het Shang­hai Na­ti­o­nal Park nu echt als pan­da’s te her­ken­nen. Van­daag ont­moet­ten het broer­tje en zus­je el­kaar, na we­ken ge­schei­den te zijn. Na hun ge­boor­te op 4 ok­to­ber moesten de jon­ge pan­da’s lan­ge tijd ge­schei­den blij­ven. Ze moesten aan­ster­ken in de die­ren­kli­niek, apart van moe­der You You en van el­kaar. Nu, een maand la­ter is er zwart pluis­haar op hun li­cha­men ge­ko­men en zijn ze niet meer zo ro­ze als bij de ge­boor­te. Toen wo­gen ze al­le­bei niet veel meer dan een iPho­ne 6, nu we­gen ze bij­na tien keer zo­veel. Al heb­ben ze nog wel even te gaan tot ze aan de 90 ki­lo ko­men die een vol­was­sen Reu­zen­pan­da weegt. Bin­nen­kort zijn de twee beer­tjes ook te be­won­de­ren voor het pu­bliek van de die­ren­tuin in Shang­hai. (Bron:Me­tro­ti­me.be/

Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.