Ga­men­de bus­chauf­feur speelt met het le­ven van zijn pas­sa­giers

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het ge­drag van de­ze Ja­pan­se bus­chauf­feur is be­zwaar­lijk ver­ant­woor­de­lijk te noe­men. Ter­wijl hij met zo’n 60 ki­lo­me­ter per uur op pad is met zijn toe­ris­ten­bus, speelt de man Poké­mon GO op zijn smartpho­ne. Een van de pas­sa­giers film­de het ta­fe­reel. De chauf­feur, vol­gens Ja­pan­se me­dia een 41-ja­ri­ge man, werkt voor Ryo­bi Hol­dings. Dit be­drijf runt sight­see­ing­bus­sen in Osa­ka en om­ge­ving. Met zijn smartpho­ne op het dash­board en zijn lin­ker­hand aan het stuur, is de man met zijn lin­ker­hand duch­tig aan het swi­pen tij­dens een pot­je Poké­mon GO. De bus­chauf­feur gaat zo­da­nig op in het spel­le­tje dat hij niet eens merkt dat een pas­sa­gier hem aan het fil­men is. Laat staan dat de man oog heeft voor wat er op de weg ge­beurt. En dit ter­wijl hij zo­wat 60 per uur rijdt. De clip be­land­de eind ok­to­ber op YouTu­be én ver­vol­gens bij zijn werk­ge­ver. Hij noemt het ge­drag van de chauf­feur on­ver­ant­woord. “We zul­len er nog meer op toe­zien dat der­ge­lij­ke si­tu­a­ties zich niet meer voor­doen”, klinkt het bij Ryo­bi Hol­dings. Je kan je wel af­vra­gen waar­om de pas­sa­gier de chauf­feur niet tot de or­de heeft ge­roe­pen in plaats van hem te fil­men.

(Bron:Hln.nl/Fo­to:hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.