JON­GEN KOOPT CADEAU VOOR GEPESTE KLASGENOOT

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Ame­ri­kaan­se jon­gen werd dag in, dag uit ge­pest. De re­den: zijn ou­ders had­den het niet breed en dus had de jon­gen iet­wat lom­pe, ou­de snea­kers aan. Een klasgenoot kon het niet meer aan­zien en ver­ras­te de jon­gen met een mooi cadeau. Op de beel­den, die via het in­ter­net wor­den ver­spreid, is te zien hoe de be­wus­te jon­gen de gym­zaal bin­nen­komt.

Daar wordt hij ge­wenkt door zijn klasgenoot, die hem een zwar­te doos aan­reikt. “Ik hoor­de dat men­sen je pes­ten met je schoe­nen, dus ik heb de­ze voor je ge­kocht”, zegt hij. In de schoe­nen­doos zit­ten gloed­nieu­we Ni­ke Air Jor­dans.

De gepeste jon­gen is dui­de­lijk over­rom­peld door het cadeau. “Meen je dit echt?”, sta­melt hij, voor­dat hij de doos aan­neemt en zijn gul­le ge­ver har­te­lijk be­dankt. Het is niet dui­de­lijk waar en wan­neer de vi­deo is ge­maakt, maar in­mid­dels is hij al tal­lo­ze ke­ren be­ke­ken en ie­der­een is be­hoor­lijk ge­raakt door het ge­baar van de jon­gen. En te­recht! (Bron:Me­tro­ti­me.be/ Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.