STELENDE MOE­DER GE­AR­RES­TEERD, KIN­DE­REN BLIJ­VEN ACH­TER IN AU­TO

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een moe­der die haar kin­de­ren in de au­to ach­ter­liet bij het win­ke­len en ver­vol­gens werd ge­ar­res­teerd voor win­kel­dief­stal, heeft de po­li­tie niet ge­meld dat haar twee jon­ge kin­de­ren nog in de au­to za­ten ter­wijl zij ach­ter de tra­lies zat. De vrouw (34) zat al een uur vast op het po­li­tie­bu­reau van de plaats Es­sex in de Ame­ri­kaan­se staat Ver­mont, toen er door een ver­ont­rus­te klant van het win­kel­cen­trum werd ge­beld dat er twee jon­gens in een au­to za­ten. De au­to was niet af­ge­slo­ten, de deur van de be­stuur­der was niet op slot. De twee jon­gens van twee en vier jaar oud wa­ren flink on­ge­rust maar ver­der on­ge­deerd. Waar­om de vrouw de kin­de­ren niet ge­meld heeft, is niet be­kend. De moe­der kan naast een straf voor dief­stal ook nog een boe­te krij­gen voor het ver­waar­lo­zen van haar kin­de­ren. Ze kreeg bij vrij­la­ting wel weer het ge­zag over haar kin­de­ren, maar het ge­zin wordt in de ga­ten ge­hou­den door maat­schap­pe­lijk wer­kers.

(Bron:Rtl nieuws.nl/

Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.