Wee­tjes - Wee­tjes - Wee­tjes

Times of Suriname - - PANORAMA -

Al­ge­meen

1954 - Oprich­ting van het Oli­vaint Ge­noot­schap van Bel­gië.

2012 - Bij een aard­be­ving met een kracht van 7,4 op de schaal van Rich­ter in Gu­a­te­ma­la ko­men 48 men­sen om het le­ven en ra­ken meer dan 150 men­sen ge­wond.

1989 - Da­vid Dinkins wordt ge­ko­zen als eer­ste zwar­te bur­ge­mees­ter van New York. 2002 - Iran ver­biedt het ad­ver­te­ren van Ame­ri­kaan­se pro­duc­ten.

1996 - NA­SA lan­ceert de Mars Glo­bal Sur­ve­yor.

2005 - Vi­su­al Stu­dio 2005 wordt of­fi­ci­eel op de markt ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.