Hof maakt aan­vang straf­zit­tin­gen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Hof van Jus­ti­tie heeft gis­te­ren een aan­vang ge­maakt met straf­zit­tin­gen in ho­ger be­roep. Dit vond plaats in het ge­rechts­ge­bouw aan het On­af­han­ke­lijk­heids­plein. Dit ge­bouw werd al en­ke­le ja­ren ge­re­no­veerd. Daar­door wer­den de straf­zit­tin­gen in ho­ger be­roep ge­hou­den in het ge­rechts­ge­bouw aan de Fre­de­rik Der­by­s­traat, waar ook straf­za­ken in eer­ste aan­leg wer­den be­han­deld. De grif­fiers leg­den vo­ri­ge maand het werk neer van­we­ge de slech­te staat waar­in het ge­bouw ver­keer­de. Mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie liet in een staats­be­sluit vast­leg­gen dat de straf­zit­tin­gen in het oud-par­ket­ge­bouw en oud-ge­bouw van Hof van Jus­ti­tie ge­hou­den zou­den wor­den. De straf­zit­tin­gen in eer­ste aan­leg heb­ben gis­te­ren niet plaats­ge­von­den. De ver­wach­ting is dat van­daag hier­mee een aan­vang zal wor­den ge­maakt. Ad­vo­caat Ha­rold Belfor is gis­te­ren ge­weest om een kijk­je te ne­men voor de aan­vang van de straf­za­ken in eer­ste aan­leg, maar kreeg te ho­ren dat er geen zit­tin­gen wa­ren. Hij ging er­van uit dat er gis­te­ren van­we­ge de be­kend­ma­king van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie wel zit­tin­gen zou­den zijn en ook van­we­ge de ach­ter­stand van bij­na twee we­ken. Nie­mand kon hem ver­tel­len of er van­daag een zit­ting zal zijn. “Nie­mand kon mij iets con­creets ver­tel­len of er wel of geen zit­tin­gen zul­len zijn en wan­neer.” WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.