Kleur­vuil­nis­zak­ken ver­hoogd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Kleur­vuil­nis­zak­ken van de dis­tric­ten Wa­ni­ca en Pa­ra zijn met ge­mid­deld SRD 0,25 ver­hoogd. Een pak vuil­nis­zak­ken (10 stuks) kost in Pa­ra SRD 12,50 en in Wa­ni­ca SRD 8,25. De prijs per zak in Wa­ni­ca was SRD 0,60 en in Pa­ra ging een kleur­vuil­nis­zak voor SRD 1 over de toon­bank. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Ar­mand Ju­rel zegt dat aan­pas­sing van de prijs nood­za­ke­lijk was, om­dat de Be­stuurs­dienst de zak­ken duur­der van de le­ve­ran­cier in­koopt. “In­dien de Be­stuurs­dienst de prijs niet had aan­ge­past, zou het be­te­ke­nen dat er op 1 vuil­nis­zak ge­mid­deld SRD 0,01 winst ge­maakt wordt, wat niet op­weegt te­gen de ho­ge kos­ten voor de vuil­op­haal en ver­wer­king”, zegt Ju­rel. In sa­men­spraak met de dis­tricts­raad­sen res­sort­raadsle­den is be­slo­ten een ver­ho­ging door te voe­ren. Pa­ra kampt voor wat be­treft de vuil­op­haal met een wa­gen­park dat aan af­schrij­ving toe is. Mo­men­teel wor­den er twee trucks ge­huurd om de vuil­op­haal te ver­rich­ten. Pa­ra be­taalt met in­gang van 1 no­vem­ber het ver­hoog­de ta­rief en in Wa­ni­ca is de prijs al aan­ge­past.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.