Win­ke­lier slaat dief met eind hout

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een win­ke­lier in Paramaribo heeft vo­ri­ge week een dief met een eind hout ge­sla­gen. Hij ver­klaar­de bij de po­li­tie dat hij in zijn win­kel was toen de da­der bin­nen­stap­te. De ver­dach­te liep een paar keer rond in de han­dels­zaak. Op een be­paald mo­ment pak­te hij en­ke­le goe­de­ren van de schap­pen en stop­te die in een zwar­te tas die hij bij zich had. Kort daar­na wil­de hij de win­kel ver­la­ten. De man werd toen door de win­ke­lier en een me­de­wer­ker te­gen­ge­hou­den. De win­ke­lier vroeg om de tas van de man te con­tro­le­ren en trof daar­in twee fles­sen kof­fie en een fles­je ca­cao aan. De be­na­deel­de hield sa­men met zijn me­de­wer­ker de ver­dach­te aan en scha­kel­de de po­li­tie in. De aan­ge­ver toon­de de po­li­tie ca­me­ra­beel­den waar­op de han­de­lin­gen van de dief dui­de­lijk wor­den waar­ge­no­men. Ook is te zien hoe de win­ke­lier de ver­dach­te met een eind hout mis­han­delt. De ver­dach­te werd ter­stond naar het po­li­tie­bu­reau over­ge­bracht. De win­ke­lier gaf aan dat hij nie­mand toe­stem­ming had ge­ge­ven om goe­de­ren uit zijn zaak weg te ne­men en de­ze toe te ei­ge­nen. Hij wil straf­rech­te­lij­ke ver­vol­ging te­gen de ver­dach­te. De po­li­tie be­keek de ca­me­ra­beel­den waar­op te zien is dat de goe­de­ren op een van de schap­pen lig­gen en hoe de ver­dach­te die weg­neemt en ze in een zwar­te tas stopt. De po­li­tie heeft de tas met de fles­sen kof­fie en ca­cao in be­slag ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.