Broers ge­wond bij vecht­par­tij

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee broers zijn zon­dag­avond bij een vecht­par­tij in het dis­trict Sa­ram­ac­ca ge­wond ge­raakt. Een van de slacht­of­fers liep aan zijn rug let­sels op en moest met de am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling; hij is in het zie­ken­huis op­ge­no­men. De broers en de ver­dach­te be­von­den zich bij een sta­di­on in Gro­nin­gen. Daar ont­stond er een vecht­par­tij tus­sen de slacht­of­fers en de ver­dach­te, waar­bij de ver­dach­te hen ver­moe­de­lijk met een scherp voor­werp heeft ver­wond. De man ont­kent ech­ter schul­dig te zijn. Hij be­weert dat hij geen voor­werp in zijn be­zit heeft ge­had. De po­li­tie van Sa­ram­ac­ca heeft hem han­gen­de het on­der­zoek na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld.

Bij een fa­mi­lie­lid van de ver­dach­te is zijn trui aan­ge­trof­fen; het gaat ver­moe­de­lijk om de trui die hij ten tij­de van de vecht­par­tij aan­had. De­ze trui zou be­bloed zijn, maar hij is ge­was­sen. Daar­om ver­moedt de po­li­tie dat de ver­dach­te meer weet over de vecht­par­tij. De ru­zie ging om een min­der­ja­ri­ge neef van de ver­dach­te. De pre­cie­ze oor­zaak wordt nog on­der­zocht.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.