Cel en tbs voor ‘lok­pe­do’ Dan­ny D.

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DORDRECHT - De 43-ja­ri­ge Dan­ny D. krijgt 3 jaar cel en tbs met dwang­ver­ple­ging voor het on­der an­de­re sek­su­eel mis­brui­ken van de des­tijds 13-ja­ri­ge Li­sa in de zo­mer van 2015. Dat be­sloot de recht­bank in Dordrecht gis­ter­mid­dag. Te­gen de ver­oor­deel­de kin­der­por­no­ma­ker uit Kou­de­kerk aan den Rijn was een lan­ge­re cel­straf ge­ëist. Ook pleeg­de D. on­tucht met een an­der 13-ja­rig meis­je en kreeg hij 15 an­de­re meis­jes zo ver zich voor de web­cam uit te kle­den en sek­su­e­le han­de­lin­gen te ver­rich­ten. Het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) eis­te twee we­ken ge­le­den nog ze­ven jaar en tbs voor het ver­krach­ten en weg­lok­ken van Li­sa en de an­de­re fei­ten. Van ver­krach­ting is hij uit­ein­de­lijk vrij­ge­spro­ken, maar sek­su­eel mis­bruik acht­te de rech­ter maan­dag wel be­we­zen. “De rech­ter licht toe dat het nog de vraag is of D. ooit nog op straat te zien zal zijn”, al­dus Stu­dio Alp­hen. “Zijn tbs-be­han­de­ling zal heel lang­du­rig zijn.” D. stond ook te­recht voor het mis­brui­ken van zes­tien an­de­re meis­jes, die hij op in­ter­net ont­moet­te en naar zich toe lok­te. Dan­ny D., zelf va­der van twee kin­de­ren, gaf eer­der zelf toe dat hij zich sek­su­eel aan­ge­trok­ken voelt tot min­der­ja­ri­ge meis­jes. In 2011 werd hij ver­oor­deeld voor het ma­ken en het in be­zit heb­ben van kin­der­por­no. Hij was maan­dag niet aan­we­zig om zijn straf te ho­ren. De ver­mis­sing van de des­tijds der­tien­ja­ri­ge Li­sa was in de zo­mer van 2015 breed in het nieuws. Ze ver­dween vo­rig jaar zo­mer van een bun­ga­low­park in het Gel­der­se Nieuw-Mil­li­gen, waar ze met fa­mi­lie­le­den ver­bleef. Ze had toen al tij­den con­tact met D. en ze had­den el­kaar toen al meer­de­re ke­ren ont­moet. Hij had haar naar zijn huis in Kou­de­kerk aan den Rijn ge­lokt. Na een aan­tal da­gen ver­mis­sing, werd ze daar in een bus aan­ge­trof­fen. D. heeft toe­ge­ge­ven toe dat hij zich aan­ge­trok­ken voelt tot jon­ge meis­jes en dat hij in zijn con­tact veel te ver is ge­gaan. Toch zag hij zich­zelf nooit als een pe­do­fiel.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.