Op­po­si­tie: schrap mo­nu­men­ten­af­trek nu niet

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Het blijft nog even span­nend of de be­las­ting­af­trek voor het on­der­houd van mo­nu­men­ta­le pan­den ko­mend jaar al wordt ge­schrapt. Het de­bat dat de Twee­de Ka­mer daar gis­te­ren over had met mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker (Cul­tuur) werd op­ge­schort. De op­po­si­tie­par­tij­en CDA, D66, Chris­tenU­nie en SP vin­den de plan­nen van Bus­se­ma­ker te on­dui­de­lijk en niet goed on­der­bouwd. “Ze wil­len meer in­for­ma­tie voor­dat er ver­der kan wor­den ge­praat over het ver­van­gen van de be­las­ting­af­trek door een sub­si­die­re­ge­ling voor al­le mo­nu­men­ten. Het ka­bi­net wil dat, maar de op­po­si­tie vraagt zich of het al­le­maal wel zorg­vul­dig gaat. Hoe het er­uit gaat zien als we zou­den stop­pen met de mo­nu­men­ten­af­trek we­ten we niet”, al­dus CDA, D66, Chris­tenU­nie en SP. De­ze par­tij­en plei­ten voor uit­stel, maar Bus­se­ma­ker gaf aan dat zij dat niet zo­maar kan doen. Te­gen het ka­bi­nets­plan om de­ze be­las­ting­af­trek te schrap­pen is veel weer­stand. Ei­ge­na­ren van mo­nu­men­ten bo­den de Ka­mer­le­den on­langs al een pe­ti­tie aan, waar­in ze rep­ten van een “mo­nu­men­ta­le ver­gis­sing”.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.