Ha­zard wil bes­te van de we­reld wor­den

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Eden Ha­zard ken­de vo­rig sei­zoen een dra­ma­tisch voet­bal­jaar, maar dit sei­zoen is de Belg weer te­rug op zijn ou­de ni­veau. Ha­zard speelt de ster­ren van de he­mel bij Chel­sea, dat sinds de om­scha­ke­ling naar een 3-4-3-sys­teem niet af te stop­pen is door de op­po­nen­ten. Per­soon­lijk mikt Ha­zard nu op het al­ler­hoog­ste.

De Bal­lon d’Or is al ja­ren een on­der­ons­je tus­sen Li­o­nel Mes­si en Cris­ti­a­no Ro­nal­do, maar Ha­zard wil zich nu in dat ge­weld men­gen. “Vo­rig sei­zoen was geen goed sei­zoen voor mij, dus het was lo­gisch dat ik niet op de lijst stond. Ik doe er al­les aan om weer op de lijst ge­no­mi­neer­den te ko­men. Ik mik niet al­leen op de top 23, ik mik op de top 5.”

Twee sei­zoe­nen ge­le­den werd Ha­zard nog ver­ko­zen tot bes­te spe­ler van de Pre­mier Le­a­gue, daar­na ging het berg­af­waarts. “Ik pro­beer weer te spe­len zo­als vroe­ger. Ik ge­niet er­van, mijn po­si­tie is wat an­ders, ik ga meer naar bin­nen. Het geeft mij vrij­heid en mo­men­teel maak ik er goed ge­bruik van.” (VZ)

Ro­ger Fe­de­rer is voor het eerst in veer­tien jaar bui­ten de top tien van de ATP-we­reld­rang­lijst ge­val­len. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.