Fe­de­rer voor het eerst niet in top tien

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - Ro­ger Fe­de­rer is voor het eerst in veer­tien jaar bui­ten de top tien van de ATPwe­reld­rang­lijst ge­val­len. De Zwit­ser zak­te maan­dag ze­ven plek­ken te­rug naar een zes­tien­de plaats. Fe­de­rer stond in ok­to­ber 2002 voor de laat­ste keer bui­ten de top tien en be­zet­te toen de der­tien­de plek. An­dy Mur­ray is sinds gis­te­ren of­fi­ci­eel de nieu­we aan­voer­der van de we­reld­rang­lijst. De Schot ont­troon­de No­vak Djoko­vic za­ter­dag bij het ATP Mas­ters-toer­nooi in Pa­rijs, dat hij zon­dag op zijn naam schreef. De Ser­vi­ër bleef in Pa­rijs in de kwart­fi­na­les ste­ken en zag Mur­ray er met zijn kop­po­si­tie van­door gaan. Djoko­vic voer­de de ran­king sinds ju­li 2014 on­af­ge­bro­ken aan en ging bij el­kaar 223 we­ken aan kop. De Zwit­ser Stan Wa­wrin­ka is in de nieu­we ran­king nog steeds der­de. Ra­fael Na­dal zakt twee plaat­sen. De 30-ja­ri­ge Span­jaard is sinds gis­te­ren de num­mer acht van de we­reld­rang­lijst. Fe­de­rer kwam door een knie­bles­su­re sinds ju­li niet meer in ac­tie. De 35-ja­ri­ge Zwit­ser was 302 we­ken lang de num­mer één op de ATP-rang­lijst en is daar­mee re­cord­hou­der. De ze­ven­tien­vou­dig Grand Slam-kam­pi­oen wil in ja­nu­a­ri tij­dens de Hop­man Cup zijn ren­tree ma­ken. Ro­bin Haa­se is met drie plaat­sen ge­ste­gen naar de 61e plek en daar­mee de hoogst ge­no­teer­de Ne­der­lan­der. Igor Sijs­ling ver­liest een plek en staat 146e. An­tal van der Duim moet zes­tien plaat­sen in­le­ve­ren en is de num­mer 230 van de we­reld, Thie­mo de Bak­ker stijgt drie plek­ken naar num­mer 254. Bij de vrou­wen stijgt Pe­tra Kvitova dank­zij haar ze­ge in de WTA Eli­te Trop­hy van de der­tien­de naar de elf­de plek. In de top van het klas­se­ment doen zich geen ver­schui­vin­gen voor. Ki­ki Ber­tens blijft op de 22e plaats staan. Ri­chel Ho­gen­kamp is nog steeds de num­mer 129 van de we­reld, Cin­dy Bur­ger stijgt een plek naar num­mer 134 en Arantxa Rus boekt twee plaat­sen winst naar de 174e stek. Ook Lel­sey Kerk­ho­ve (186) staat in de mon­di­a­le top twee­hon­derd. (NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.