De Boer in beeld bij Ga­la­ta­sa­ray

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jan Ol­de Rie­ke­rink werd in maart, na het ont­slag van Musta­fa De­niz­li, naar vo­ren ge­scho­ven als hoofd­trai­ner van Ga­la­ta­sa­ray en af­ge­lo­pen zo­mer be­slo­ten club en coach de sa­men­wer­king met één sei­zoen te ver­len­gen. Het is wel de be­doe­ling dat de Ne­der­lan­der in Istan­bul op ter­mijn te­rug­keert in zijn rol als hoofd op­lei­din­gen. Di­ver­se Turk­se me­dia, waar­on­der Sa­bah en Fo­to­spor, schrij­ven nu dat er mo­ge­lijk snel­ler dan ver­wacht een trai­ners­wis­sel wordt door­ge­voerd in de Türk Te­lekom ArenA. De 46-ja­ri­ge Frank de Boer zou na­me­lijk de top­kan­di­daat zijn om de 53-ja­ri­ge Ol­de Rie­ke­rink te ver­van­gen. Er zou­den al ori­ën­te­ren­de ge­sprek­ken zijn ge­voerd, maar zaak­waar­ne­mer Gui­do Al­bers wil­de dat te­gen­over de Turk­se me­dia niet be­ves­ti­gen. De Boer, die als ver­de­di­ger 23 wed­strij­den speel­de voor Ga­la­ta­sa­ray, werd vo­ri­ge week op straat ge­zet door In­ter­na­zi­o­na­le. (VZ)

De 46-ja­ri­ge Frank de Boer zou na­me­lijk de top­kan­di­daat zijn om de 53-ja­ri­ge Ol­de Rie­ke­rink te ver­van­gen. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.