Bel­gi­sche voet­bal­bond her­stelt blun­der scheids­rech­ter

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De Bel­gi­sche voet­bal­bond (KBVB) heeft maan­dag een blun­der van de Bel­gi­sche scheids­rech­ter Joe­ri Van de Vel­de recht­ge­zet. De ar­bi­ter gaf zon­dag in het du­el tus­sen Standard Luik en Moes­kroen (2-1) een ro­de kaart aan de ver­keer­de spe­ler. Niet Lu­ka Sto­ja­no­vic van Moes­kroen werd voor een ac­tie be­straft, maar zijn team­ge­noot Mahm­oud Tre­ze­guet kreeg zijn twee­de ge­le kaart van de avond. De Egyp­te­naar had juist voor zijn club ge­scoord. Van de Vel­de gaf zijn fout toe en de KBVB plaatste de ge­le kaart daar­op ach­ter de naam van Sto­ja­no­vic, zo be­ves­tig­de de bond gis­te­ren aan het pers­bu­reau Bel­ga. Daar­door is Tre­ze­guet niet ge­schorst voor de vol­gen­de wed­strijd. Het is de twee­de keer bin­nen kor­te tijd dat een scheids­rech­ter in de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie een der­ge­lij­ke fout maakt. Eer­der gaf Luc Wou­ters in het du­el tus­sen KV Me­che­len en Ra­cing Genk (1-2) een ro­de kaart aan de ver­keer­de spe­ler. Me­che­len te­ken­de di­rect be­roep aan en wil de wed­strijd op­nieuw la­ten spe­len. Die be­slis­sing wordt 14 no­vem­ber ge­no­men. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.