Ibra­hi­mo­vic biedt ver­ont­schul­di­gen aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Zla­tan Ibra­hi­mo­vic was het voor­bije week­end op dreef bij Man­ches­ter Uni­ted, maar hij pak­te ook een ge­le kaart. Daar­door mist hij na de in­ter­land­pe­ri­o­de de kra­ker te­gen Ar­sen­al. De ge­le prent die Ibra­hi­mo­vic te­gen Swan­sea Ci­ty te zien kreeg, was al­weer zijn vijf­de van dit sei­zoen. Hij is daar­door au­to­ma­tisch voor één du­el ge­schorst. “Weet je wat het is? Tel­kens als ik mijn ei­gen spel wil spe­len door fel de du­els in te gaan, of een tac­kle te ma­ken, dan krijg ik een ge­le kaart.” “Ik weet niet wat de uit­leg van de scheids­rech­ter was, want ik was te ver­moeid en ik hoor­de de scheids­rech­ter niet”, ver­telt de Zweed­se spits aan MUTV. “In En­ge­land wordt heel fy­siek ge­speeld. Ik moet een pro­fes­si­o­nal zijn en het ac­cep­te­ren. Sor­ry dat ik voor de vol­gen­de wed­strijd ge­schorst ben.” Ibra­hi­mo­vic scoor­de zon­dag twee­maal voor Man­ches­ter Uni­ted, dat in het Li­ber­ty Sta­di­um met 1-3 won. Meteen na de in­ter­land­pe­ri­o­de, op 19 no­vem­ber komt Ar­sen­al dus op be­zoek. The Gun­ners zijn zes­tien wed­strij­den on­ge­sla­gen en ze heb­ben zes pun­ten meer dan Uni­ted.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.