Frans­man ziet te­rug­keer bij Ar­sen­al zit­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ro­bert Pirès zet­te in fe­bru­a­ri een punt ach­ter zijn loop­baan, maar de 43-ja­ri­ge oud-mid­den­vel­der wil wel in de voet­bal­le­rij ac­tief blij­ven. Dat doet de Frans­man naar ei­gen zeg­gen het liefst bij de club waar hij de mees­te suc­ces­sen vier­de: Ar­sen­al. Pirès speel­de van 2000 tot 2006 bij Ar­sen­al en kwam in 274 wed­strij­den tot 79 doel­pun­ten en 30 as­sists. Hij won on­der meer drie keer de FA Cup en twee lands­ti­tels. In een in­ter­view met Sports­kee­da ver­telt hij dat het zijn droom is om spor­tief di­rec­teur te wor­den in het Emi­ra­tes Sta­di­um: “Ja, dat is mijn doel.”

“Ik weet niet wat er in de toe­komst gaat ge­beu­ren, want ik moet daar nog over pra­ten met de ei­ge­na­ren en Ar­sè­ne Wen­ger. Ik zou het wel een ge­wel­di­ge baan vin­den, want ik houd er­van om met spe­lers te pra­ten en als ik de baan krijg, kan ik in con­tact blij­ven staan met de voet­bal­le­rij. En het zou ge­wel­dig zijn als ik dat bij Ar­sen­al kan doen”, be­sluit Pirès. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.