Ju­ven­tus twee maan­den zon­der Bar­zag­li

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - And­rea Bar­zag­li moet de ko­men­de twee maan­den bij Ju­ven­tus van­af de tri­bu­ne toe­kij­ken. De Ita­li­aan­se ver­de­di­ger liep zon­dag een schou­der­bles­su­re op. De uit­wed­strijd van Ju­ven­tus te­gen Chie­vo was pas een paar mi­nu­ten oud toen Bar­zag­li bij een du­el zijn arm uit de kom had. Hij moet daar­om vier we­ken een mi­tel­la dra­gen, meldt Ju­ve via de of­fi­cie­le web­si­te. Zijn ren­tree staat over on­ge­veer twee maan­den ge­pland. Na het uit­val­len van de 35-ja­ri­ge Bar­zag­li wist de Ou­de Da­me het uit­du­el met Chie­vo met 1-2 te win­nen. Mi­ra­lem Pja­nic maak­te met een mooie vrije trap het win­nen­de doel­punt. Ju­ven­tus houdt daar­door vier pun­ten voor­sprong op num­mer twee AS Ro­ma, dat Bo­logna met 3-0 op­zij zet­te. And­rea Bar­zag­li kan waar­schijn­lijk op 8 ja­nu­a­ri pas weer zijn op­wach­ting ma­ken, thuis te­gen Ata­lan­ta. Hij mist on­der meer de top­per te­gen Ro­ma op 17 de­cem­ber. (Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.