Van Per­sie maakt het goed

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ro­bin van Per­sie ver­liet het veld zon­dag­avond per bran­card in de eer­ste helft bij de wed­strijd van Fe­ner­bah­çe te­gen Ak­hisar Be­le­diy­e­s­por (3-1 winst) met een na­re oog­bles­su­re. Na een be­zoek aan het zie­ken­huis zegt de Ne­der­land­se spits gis­te­ren via so­ci­al me­dia zich goed te voe­len en de bles­su­re mee­valt.

Vijf mi­nu­ten voor rust kwam Van Per­sie hard in bot­sing met een ver­de­di­ger van de te­gen­stan­der. Hij liep een scheur­tje in zijn oog­lid op, waar­door hij met een be­bloed ge­zicht naar de kant ging. “Ik heb een klein scheur­tje in mijn oog­lid. Na wat tes­ten in het zie­ken­huis van­och­tend, kan ik mel­den dat mijn oog zelf on­be­scha­digd is, dus het gaat goed. Dit soort din­gen ge­beu­ren in het voetbal.”

Van Per­sie hielp zijn team op voor­sprong en hoor­de in het zie­ken­huis dat het team van trai­ner Dick Ad­vo­caat met 3-1 had ge­won­nen. “Ik ben erg blij met de over­win­ning. Nu moe­ten we ons fo­cus­sen op de vol­gen­de wed­strijd: de der­by”, al­dus Van Per­sie, doe­lend op het du­el met Ga­la­ta­sa­ray van 20 no­vem­ber. (VZ)

Bles­su­re Ro­bin van Per­sie val mee. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.