Wijnal­dum be­leeft ge­luks­mo­ment op An­field

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Li­ver­pool nam af­ge­lo­pen zon­dag de kop­po­si­tie in na een 6-1 over­win­ning op Wat­ford. Ge­or­gi­nio Wijnal­dum droeg met zijn eer­ste doel­punt voor the Reds bij aan de rui­me ze­ge. De Ne­der­land­se in­ter­na­ti­o­nal ge­niet met vol­le teu­gen bij het goed draai­en­de team van ma­na­ger Jür­gen Klopp en is blij dat hij ein­de­lijk het net heeft kun­nen la­ten bol­len op An­field. “Het is een ze­gen voor ie­der­een in de kleed­ka­mer dat we deel mo­gen uit­ma­ken van dit team en de­ze club”, ver­telt Wijnal­dum op de club­si­te van Li­ver­pool. “Als het goed gaat, zo­als nu, ge­niet je meer van het voetbal dan nor­maal. We sco­ren aan de lo­pen­de band en spe­len goed voetbal. Het zijn mooie tij­den in Li­ver­pool.” Zon­dag be­paal­de Wijnal­dum de eind­stand op 6-1, na­dat eer­der Sa­dio Ma­né (2), Phi­lip­pe Cou­t­in­ho, Em­re Can en Ro­ber­to Fir­mi­no al had­den ge­scoord na­mens Li­ver­pool. “Dat deed me erg goed, ze­ker in een wed­strijd waar­in je ie­der­een ziet sco­ren. Ik was op zoek naar het doel­punt en ik ben blij dat ik de­ze nu heb kun­nen ma­ken.” Li­ver­pool gaat de in­ter­land­pe­ri­o­de in als kop­lo­per van de Pre­mier Le­a­gue, met een punt voor­sprong op ach­ter­vol­ger Chel­sea. (VZ)

Ge­or­gi­nio Wijnal­dum ge­niet van de goed voetbal. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.