Mur­ray treft Wa­wrin­ka in groeps­fa­se

Times of Suriname - - SPORT -

TEN­NIS - An­dy Mur­ray treedt in de groeps­fa­se van de ATP World Tour Fi­nals on­der meer aan te­gen Stan Wa­wrin­ka. De kers­ver­se num­mer één van de we­reld treft in de Zwit­ser de mon­di­a­le num­mer drie.

De an­de­re twee te­gen­stan­ders van Mur­ray in de Groep Jo­hn McEn­roe tij­dens het toer­nooi in de O2 Arena in Lon­den zijn Kei Nis­hi­ko­ri uit Ja­pan en de Kro­aat Ma­rin Ci­lic. Mur­ray is sinds maan­dag of­fi­ci­eel de bes­te ten­nis­ser van de we­reld. De 29-ja­ri­ge Schot los­te No­vak Djoko­vic af, die liefst 122 we­ken bo­ven­aan de ATP-ran­king stond.

Djoko­vic is bij het toer­nooi in­ge­deeld in de Groep Ivan Lendl. Daar­in treft de Ser­vi­ër Mi­los Ra­o­nic uit Ca­na­da, de Frans­man Ga­ël Mon­fils en de Oos­ten­rij­ker Do­mi­nic Thiem. Mur­ray sier­de zijn nieu­we top­po­si­tie zon­dag op met de ze­ge bij het pres­ti­gi­eu­ze ATP-toer­nooi van Pa­rijs. “Gis­te­ren was een ge­wel­di­ge dag, van­daag heb ik weer een nor­ma­le dag met de fa­mi­lie ge­had”, zei Mur­ray gis­te­ren.

Zijn nieu­we top­po­si­tie be­zorgt hem geen ex­tra druk, meent de Schot. “Op de baan denk je niet aan je ran­king. Ik speel te­gen de bes­te ten­nis­sers ter we­reld. Ik kijk er voor­al naar uit hier in de O2 Arena te kun­nen spe­len.” De ko­men­de da­gen neemt Mur­ray wat rust. “Don­der­dag be­gin ik weer met trai­nen, ik heb even een paar da­gen vrij no­dig.” Bij de ATP World Tour Fi­nals tref­fen de acht bes­te ten­nis­sers van het jaar el­kaar. Ook Ra­fael Na­dal had zich ge­plaatst, maar de Span­jaard meld­de zich al eer­der ge­bles­seerd af. Het toer­nooi be­gint op 13 no­vem­ber. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.