Dra­ma dreigt bij ADO

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ke­vin Jan­sen vreest dit sei­zoen niet meer in ac­tie te ko­men voor ADO Den Haag. De pre­cie­ze ernst van zijn knie­bles­su­re is nog niet be­kend, maar de mid­den­vel­der is bang dat er iets met zijn kruis­band mis is. Jan­sen raak­te af­ge­lo­pen week­end te­gen Wil­lem II ge­bles­seerd aan de knie. Na een bles­su­re­be­han­de­ling stap­te de mid­den­vel­der weer het veld om, om ver­vol­gens snel tot de con­clu­sie te ko­men dat hij echt niet ver­der kon. Gis­te­ren heeft hij een MRI-scan la­ten ma­ken, zo ver­telt hij via de of­fi­ci­ë­le ADO-ka­na­len.

“Het ziet er niet goed uit”, zegt Jan­sen. “Het is waar­schijn­lijk mijn kruis­band. Ver­schrik­ke­lijk… Ik kwam thuis en ik zei: ‘Gun me dan een ge­bro­ken en­kel.’” Maar waar­schijn­lijk weer voor de twee­de keer de kruis­band. La­ten we ho­pen dat het mee­valt. Je weet niet wat er op de MRI te zien is, maar het lijkt niet best.” Jan­sen denkt dat zijn sei­zoen er­op zit, maar hoort dins­dag pas de of­fi­ci­ë­le dia­gno­se. “Dan hoor ik pre­cies wat er ka­pot is. Ik hoop dat het mee­valt. Maar daar ga ik eer­lijk ge­zegd niet van­uit.” Jan­sen raak­te in 2013 ook al ge­bles­seerd aan zijn kruis­band. “Ik ben nu 24 en als ik weer fit zou moe­ten zijn, ben ik 25. Dan heb ik nog een aan­tal jaar om te voet­bal­len. Dat is ge­noeg mo­ti­va­tie om hier uit te ko­men.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.