Ta­lent blijft bij Pa­ris Saint-Ger­main

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Pre­snel Kim­pem­be blijft bij Pa­ris Saint-Ger­main. Les Pa­ri­siens ma­ken be­kend dat de 21-ja­ri­ge cen­tra­le ver­de­di­ger zijn tot me­dio 2018 door­lo­pend con­tract met drie sei­zoe­nen heeft ver­lengd. De in­ter­na­ti­o­nal van Jong Frank­rijk leek aan­van­ke­lijk uit te zijn op een trans­fer, want hij sloeg twee voor­stel­len af, waar­van het laat­ste een maand­sa­la­ris van 150 dui­zend eu­ro be­vat­te. Kim­pem­be mik­te naar ver­luidt op een ho­no­ra­ri­um van 250 dui­zend eu­ro op maand­ba­sis en het is on­dui­de­lijk wel­ke par­tij nu wa­ter bij de wijn heeft ge­daan. Kim­pem­be maak­te in 2005 de over­stap van AS Era­gny naar Pa­ris Saint-Ger­main en heeft in­mid­dels acht­tien of­fi­ci­ë­le wed­strij­den in het eer­ste elf­tal ach­ter zijn naam staan. On­der meer Li­ver­pool en Chel­sea zou­den be­lang­stel­ling in de link­s­poot heb­ben ge­had.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.