Trans­fer aan­staan­de bij Ajax

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ne­man­ja Gu­delj heeft zijn laat­ste wed­strijd voor Ajax mo­ge­lijk ge­speeld. De mid­den­vel­der werd za­ter­dag­mid­dag tot na­der or­der uit de se­lec­tie ge­zet om­dat hij het niet kan op­bren­gen om op de bank te zit­ten. Team­ge­noot Nick Vier­ge­ver vraagt zich af of de Ser­vi­ër ooit nog mi­nu­ten gaat ma­ken voor de Am­ster­dam­mers.

“Vol­gens mij is dui­de­lijk ge­wor­den dat het al­les of niets was. Het is niets ge­wor­den. Of we af­scheid kun­nen ne­men van Gu­delj? Als hij daar­in niet ver­an­dert wel. Ik weet niet wat het sta­te­ment van de club is, maar zo­als het er nu naar uit­ziet, moe­ten we het zon­der Ne­man­ja doen”, al­dus Vier­ge­ver in ge­sprek met Voetbal In­ter­na­ti­o­nal. Ajax speel­de zon­dag­mid­dag zon­der Gu­delj met 2-2 ge­lijk te­gen AZ en ver­dub­bel­de daar­mee het aan­tal te­gen­tref­fers in uit­du­els dit Ere­di­vi­sie­sei­zoen (nu 4); de Am­ster­dam­mers kre­gen voor het eerst sinds 31 ja­nu­a­ri twee doel­pun­ten te­gen in een uit­wed­strijd in de com­pe­ti­tie (2-2 te­gen Ro­da JC). (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.