Bles­su­re Ram­se­laar jam­mer

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bart Ram­se­laar werd in mei op­ge­roe­pen voor de du­els met Ier­land, Po­len en Oos­ten­rijk, maar moest af­ha­ken met een kuit­bles­su­re. De twin­tig­ja­ri­ge mid­den­vel­der heeft nu een nieu­we uit­no­di­ging ge­kre­gen van bonds­coach Dan­ny Blind en lijkt zich echt op te kun­nen ma­ken voor zijn de­buut in Oran­je.

Ram­se­laar zegt in een in­ter­view met FOX Sports dat hij nu pas echt het ge­voel heeft dat hij bij het Ne­der­lands elf­tal zit. “Het is een heel mooi mo­ment, maar het is ook span­nend. Die bles­su­re was jam­mer, maar ik ben blij dat ik nu een nieu­we kans krijg.” De PSV’er zegt er al­tijd ver­trou­wen in te heb­ben ge­had dat hij nog een keer een bel­le­tje zou krij­gen. “Ik ben een jon­ge spe­ler. Na­tuur­lijk heb ik krie­bels, maar als ik op het trai­nings­veld sta, dan is dat wel weg”, be­sluit Ram­se­laar.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.