Kam­pi­oen SCV wint groot

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Kam­pi­oen SCV van de Li­vor­no Sport Or­ga­ni­sa­tie is de com­pe­ti­tie goed ge­start. Het team won in het Ed­dy Black­mans­ta­di­on van Wel­ge­dacht C met 5-1. Bij de rust ston­den de teams nog ge­lijk: 0-0.

In de eer­ste helft be­nut­te geen van de teams de ge­cre­ëer­de kan­sen. Hier­door gin­gen ze de kleed­ka­mers bin­nen met een blan­co sco­re. In de twee­de helft open­de SCV als eer­ste de sco­re. Mi­quel Hill scoor­de in de 51ste mi­nuut, waar­na hij het twee­de doel­punt drie mi­nu­ten la­ter maak­te: 2-0. Hier­na deed Wel­ge­dacht C er al­les aan om de aan­slui­tings­tref­fer te ma­ken. Dit ge­luk­te Wel­ge­dacht C in de 78ste mi­nuut, toen Dji­no de Switt het team te­rug­bracht in de wed­strijd. Ech­ter werd een halt toe­ge­roe­pen door de top­scoor­der van vo­rig jaar, Jo­na­than Iro­red­jo. Hij maak­te het der­de doel­punt voor SCV en gaf zijn team weer een rui­me voor­sprong. Maar Wel­ge­dacht C moest vijf mi­nu­ten la­ter een dom­per ver­wer­ken, want Ari­fin Par­do kreeg de ro­de kaart en het team moest ver­der met tien man. SCV trok pro­fijt hier­uit en scoor­de nog twee keer: Hill en Ri­tesh Nai­gi scoor­den. Ver­der be­gon Amor ook goed in de­ze klas­se door met 3-1 te win­nen van In­ter­pul. Sil­vi­on Bijl­hout en Ger­zin­ho Len­tin scoor­den voor Amor. Soe­niel­koe­mar Koend­j­bi­ha­rie van In­ter­pul scoor­den in ei­gen doel. Ian Lald­ha­ri maak­te het eni­ge doel­punt voor In­ter­pul.

In de twee­de klas­se won The Red Ro­se met 4-2 van HVV en Ne­ta Dell boek­te een 2-1 over­win­ning op Jong Ji­van Jo­tie 2012. Op don­der­dag wordt de com­pe­ti­tie voort­ge­zet met du­els in de eer­ste klas­se: Hind Boys speelt te­gen BKV en Hin­de­laya te­gen High­waystar.

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen SCV en Wel­ge­dacht C.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.