Mes­si ver­an­dert

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Aan de voet­bal­len­de kwa­li­tei­ten van Li­o­nel Mes­si twij­felt Eric Can­to­na niet, maar de ma­nier waar­op de Ar­gen­tijn­se ster van Bar­cel­o­na zich pre­sen­teert des te meer. Het ui­ter­lijk van Mes­si is in re­la­tief kor­te tijd flink ver­an­derd. De ge­blon­deer­de ha­ren, ro­de baard en ta­toe­a­ges wek­ken ver­ba­zing bij Can­to­na.

“Wat is er aan de hand met Li­o­nel Mes­si? Ge­blon­deer­de ha­ren, een ro­de baard? Is hij de lead­zan­ger van een boy­band? Toen hij die ta­toe­a­ges liet zet­ten, maak­te ik me zor­gen, maar dit? Wie dit bij hem heeft ge­daan moet zich diep scha­men”, zegt Can­to­na bij Eu­ro­sport. “Een held is om­ge­to­verd tot de slech­te ver­sie van Jus­tin Bie­ber.”

Mes­si kwam zon­dag­avond nog in ac­tie na­mens Bar­cel­o­na. Te­gen Se­vil­la was hij met een doel­punt en as­sist van gro­te waar­de bij de 2-1 over­win­ning. (VZ)

Li­o­nel Mes­si is aan het ver­an­de­ren. (Fo­to: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.