KNVB schorst AZ-coach Van den Brom

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jo­hn van den Brom moet de vol­gen­de com­pe­ti­tie­wed­strijd van AZ van­af de tri­bu­ne be­kij­ken. De hoofd­trai­ner werd zon­dag weg­ge­stuurd tij­dens het du­el met Ajax.

Tij­dens de wed­strijd te­gen Ajax maak­te Van den Brom scheids­rech­ter Pol van Boe­kel uit voor ‘schij­terd’. De trai­ner gaf na af­loop toe dat hij dat niet had moe­ten doen. Voor de KNVB was het ver­haal daar­mee ech­ter nog niet klaar, meldt RTV Noord-Hol­land. De tucht­com­mis­sie van de na­ti­o­na­le bond heeft Van den Brom na­me­lijk voor één du­el ge­schorst. AZ speelt na de in­ter­land­pe­ri­o­de op zon­dag 20 no­vem­ber een uit­wed­strijd te­gen Ro­da JC. Aan de thuis­wed­strijd te­gen Ajax hiel­den de Alk­maar­ders een punt over (2-2).

Om tij­dens de in­ter­land­pe­ri­o­de het wed­strijd­rit­me vast te hou­den, reist de se­lec­tie van AZ over een paar da­gen naar Tur­kije. Daar staat za­ter­dag­mid­dag een oe­fen­wed­strijd op het pro­gram­ma te­gen Be­sik­tas, de num­mer twee van de Turk­se com­pe­ti­tie.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.