Wit­sel naar Ju­ven­tus

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het lijkt er veel op, dat Axel Wit­sel bin­nen af­zien­ba­re tijd het te­nue van Ju­ven­tus zal dra­gen. De 27-ja­ri­ge mid­den­vel­der van Ze­nit Sint-Pe­ters­burg was af­ge­lo­pen zo­mer zeer dicht bij een over­gang naar Tu­rijn; hij be­vond zich zelfs al in de Ita­li­aan­se stad om een over­een­komst te on­der­te­ke­nen, maar uit­ein­de­lijk liep de trans­fer spaak. Ju­ven­tus ziet in Wit­sel ech­ter nog al­tijd een ver­ster­king voor het mid­den­rif, ze­ker om­dat hij over een af­lo­pend con­tract be­schikt. “Het is al­tijd fijn om te ho­ren dat een club als Ju­ven­tus je nog steeds wilt heb­ben. Of ik naar Ju­ven­tus ver­trek? Dat gaat ge­beu­ren. Ik weet op dit mo­ment ech­ter nog niet wan­neer.”

“Of het nou ja­nu­a­ri of ju­ni is, ik blijf hier mijn wed­strij­den spe­len en dan zie ik wel wat er ge­beurt.” Het valt ze­ker niet uit te slui­ten dat Ju­ven­tus in ja­nu­a­ri een trans­fer­som wil be­ta­len, daar Ze­nit niet aan de Cham­pi­ons Le­a­gue deel­neemt. Daar­door is de Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nal, die in de zo­mer van 2012 voor veer­tig mil­joen eu­ro van Ben­fi­ca naar Rus­land ging, speel­ge­rech­tigd in het Eu­ro­pe­se mil­jar­den­bal. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.