Lei­ces­ter Ci­ty in diep dal

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Lei­ces­ter Ci­ty heeft za­ter­dag al de vijf­de ne­der­laag in de En­gel­se com­pe­ti­tie ge­le­den. De re­ge­ren­de kam­pi­oen ging in ei­gen sta­di­on on­der­uit te­gen West Brom­wich Al­bi­on, dat Lei­ces­ter op de rang­lijst voor­bij ging.

Lei­ces­ter Ci­ty is met twaalf pun­ten uit elf wed­strij­den ge­zakt naar de veer­tien­de plaats op de rang­lijst. Ja­mes Mor­ri­son zet­te West Brom­wich in de 52e mi­nuut op voor­sprong. Is­lam Sli­ma­ni maak­te niet veel la­ter ge­lijk. De win­nen­de tref­fer kwam in de 72e mi­nuut op naam van Matt Phil­lips, die bij de eer­ste tref­fer de as­sist had ge­ge­ven.

In de Cham­pi­ons Le­a­gue doet Lei­ces­ter Ci­ty het aan­zien­lijk be­ter. Het team van trai­ner Clau­dio Ra­ni­e­ri heeft na vier speel­ron­den tien pun­ten en is al bij­na ze­ker van een plaats in de acht­ste fi­na­les. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.