Li­cen­tie voetbal op bar slecht veld

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De top­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond met al­leen ge­li­cen­ti­eer­de teams had een val­se start. Een van de eer­ste ver­eis­ten is het be­schik­ken over een pri­ma speel­veld. Dit was he­le­maal niet het ge­val, toen Trans­vaal za­ter­dag moest spe­len te­gen lands­kam­pi­oen In­ter Moen­go Tapoe. De con­di­tie van het veld liet veel te wen­sen over. Het veld ver­toon­de ka­le plek­ken, waar er geen gras was. On­danks de zeer slech­te staat van het speel­veld heeft de wed­strijd­lei­ding toch be­slo­ten om de wed­strijd door te la­ten gaan.

Het speel­veld van In­ter Moen­go Tapoe vol­doet niet aan de ver­eis­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.