Ney­mar als­nog voor de rech­ter om sle­pen­de frau­de­zaak

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De frau­de­zaak rond Ney­mar leidt als­nog tot een rechts­zaak. Een Spaan­se rech­ter heeft gis­te­ren ge­oor­deeld dat jus­ti­tie vrij baan heeft om de spe­ler van FC Bar­cel­o­na aan te kla­gen. De open­ba­re aan­kla­ger in Span­je krijgt tien da­gen de tijd om een for­meel ver­zoek tot een rechts­zaak in te die­nen.

Naast Ney­mar moe­ten ook zijn ou­ders, voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu van FC Bar­cel­o­na en diens voor­gan­ger San­dro Ros­sell te­recht­staan. Jus­ti­tie in Span­je doet al ja­ren on­der­zoek naar de trans­fer van de 24-ja­ri­ge Ney­mar van de Bra­zi­li­aan­se club San­tos naar FC Bar­cel­o­na in 2013. Een flink deel van de trans­fer­som zou naar Ney­mar en zijn va­der zijn ge­gaan, waar­door de be­las­ting­dienst in Span­je mil­joe­nen mis­liep. FC Bar­cel­o­na kocht de frau­de­zaak eer­der dit jaar voor vijf mil­joen eu­ro af, maar Ney­mar is nog steeds niet af van jus­ti­tie. De zaak werd in ju­li aan­ge­hou­den, na­dat een rech­ter de aan­klach­ten van ta­fel had ge­veegd. De open­ba­re aan­kla­ger te­ken­de ech­ter met suc­ces be­roep aan. Een lo­gisch ge­volg is nu dat de zaak als­nog voor de rech­ter komt. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.