Cha­os bij In­ter eist meer slacht­of­fers

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Mi­chael Bo­ling­bro­ke is op­ge­stapt als baas van In­ter. Het ver­trek van de En­gels­man hing al in de lucht, om­dat hij de ont­sla­gen Frank de Boer bleef steu­nen. Jun Liu, de vi­ce-pre­si­dent van de Su­ning Sports Group, volgt Bo­ling­bro­ke op.

Daar­mee ver­ste­vi­gen de Chi­ne­zen hun grip op de club uit Mil­aan. Liu maak­te al deel uit van de raad van com­mis­sa­ris­sen. In ju­ni werd Su­ning ei­ge­naar van In­ter met ze­ven­tig pro­cent van de aan­de­len. Vo­ri­ge week ont­sloeg In­ter De Boer van­we­ge de te­leur­stel­len­de re­sul­ta­ten van de club. Eer­der sprak de club­lei­ding nog open­lijk het ver­trou­wen uit in de Ne­der­land­se trai­ner, maar dat bleek uit­ein­de­lijk niets waard. Bo­ling­bro­ke zou De Boer tot het ein­de heb­ben ge­steund, waar­door ook zijn po­si­tie niet meer houd­baar was. Erick Thohir, de vo­ri­ge ei­ge­naar en nog al­tijd de voor­zit­ter van In­ter, stel­de Bo­ling­bro­ke aan. Thohir be­zit nog der­tig pro­cent van de aan­de­len. On­der­tus­sen is In­ter dicht bij het aan­trek­ken van een nieu­we trai­ner. Het lijkt slechts een kwes­tie van tijd voor­dat Ste­fa­no Pi­o­li wordt ge­pre­sen­teerd, meldt La Gaz­zet­ta del­lo Sport. De 51-ja­ri­ge Pi­o­li staat al­leen nog op de loon­lijst van La­zio na zijn ont­slag in april. Als dat is af­ge­han­deld, kan de Ita­li­aan te­ke­nen in Mil­aan.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.