Vier in­ter­na­ti­o­nals La­os ge­schorst we­gens match­fixing

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Vier spe­lers van La­os zijn voor­lo­pig ge­schorst voor mi­ni­maal 60 da­gen op ver­den­king van match­fixing. Dat liet de Azi­a­ti­sche voet­bal­bond AFC gis­te­ren we­ten. De spe­lers Say­nak­ho­n­e­vieng Phom­ma­pa­nya, Chint­a­na Sou­ksa­vath, Mou­k­da Sou­ksa­vath en Phat­t­ha­na Sy­vi­lay wor­den er­van be­schul­digd af­ge­lo­pen don­der­dag een wed­strijd te­gen Sri Lan­ka be­ïn­vloed te heb­ben. La­os won die wed­strijd met 2-1. Vol­gens de AFC wordt het kwar­tet ver­we­ten van ‘de in­te­gri­teit van de sport’ te heb­ben aan­ge­tast. De spe­lers wor­den er­van ver­dacht al sinds 2010 wed­strij­den van La­os ge­ma­ni­pu­leerd te heb­ben. Het on­der­zoek naar de match­fixing van La­os loopt nog en be­perkt zich niet tot de vier spe­lers, stelt de AFC. La­os is al uit­ge­scha­keld voor kwa­li­fi­ca­tie voor het WK 2018 in Rus­land.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.