The Voi­ce-kan­di­daat Dwight Dis­sels nuch­ter dank­zij Jen­nie Le­na

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Dwight Dis­sels is on­danks zijn suc­ces­vol­le au­di­tie vrij nuch­ter ge­ble­ven over zijn kan­sen in het pro­gram­ma. Me­de dank­zij Jen­nie Le­na, die vo­rig sei­zoen tot de fa­vo­riet werd ge­bom­bar­deerd maar niet won, weet de zan­ger dat de winst ze­ker nog niet dicht­bij is. “Door dat ge­ge­ven ben ik wel nuch­ter over mijn kan­sen. Uit­ein­de­lijk gaat het om de fi­na­le. Ik ben nu pas bij de twee­de ron­de, dus ik moet nog voor­zich­tig zijn”, ver­telt de 35-ja­ri­ge Dis­sels in ge­sprek met NU.nl. De zan­ger trad twee we­ken ge­le­den op in The Voi­ce of Hol­land. Dis­sels heeft in zijn le­ven nog nooit zo­veel aan­dacht ge­kre­gen als nu met zijn au­di­tie tij­dens het pro­gram­ma. Zijn op­tre­den is in­mid­dels meer dan een mil­joen keer be­ke­ken op YouTu­be. “Het is best wel over­wel­di­gend. Ik weet dat ik kan zin­gen en ik weet dat ik het pu­bliek kan ra­ken, maar dat het zó ont­van­gen wordt, had ik niet ver­wacht. Daar ben ik zeer dank­baar voor.” Hoe­wel Dis­sels in een klap een stuk be­ken­der is ge­wor­den, kan hij nog steeds over straat. “Maar ik word nog wel af en toe her­kend. Dat ze vra­gen of ik die jon­gen uit The Voi­ce ben. Dat ge­beurt voor­al als ik met het open­baar ver­voer naar mijn werk ga.” De zan­ger loopt ech­ter nog niet naast zijn schoe­nen. “Ik wil na­tuur­lijk zo­ver mo­ge­lijk ko­men. Ge­luk­kig voel ik geen druk door al die aan­dacht.” (NU.nl/fo­to: ytimg.com)

The Voi­ce of Hol­land-kan­di­daat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.