Joe Jo­nas en Sop­hie Tur­ner op da­te

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Joe Jo­nas en Sop­hie Tur­ner heb­ben sa­men tijd door­ge­bracht in Ne­der­land. De zan­ger en de ac­tri­ce wa­ren voor de MTV Eu­ro­pe Mu­sic Awards in Rot­ter­dam en zijn op da­te ge­gaan. De 27-ja­ri­ge Joe en de twin­tig­ja­ri­ge Sop­hie wa­ren za­ter­dag aan­we­zig bij een con­cert van Kings of Le­on in het Ou­de Luxor The­a­ter in Rot­ter­dam. Door om­stan­ders zijn de twee op de ge­voe­li­ge plaat vast­ge­legd ter­wijl ze het erg ge­zel­lig met el­kaar had­den. In ge­sprek met Pe­o­p­le zei me­de­con­cert­gan­ger An­ne Slot dat ze voor­al oog voor el­kaar had­den. “Ze wa­ren heel clo­se. Ik keek niet de he­le tijd naar ze, om­dat ik voor­in de zaal zat. Maar de ke­ren dat ik keek, zag ik ze tel­kens kus­sen. Zij was con­ti­nu aan het la­chen en hij was heel lief voor haar.” (De Te­le­graaf/fo­to: word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.