Ar­jun Ram­pal ge­looft niet meer in award­s­hows

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ar­jun Ram­pal heeft het wel een beet­je ge­had met al­le award­uit­rei­kin­gen die Bol­ly­wood rijk is. De 43-ja­ri­ge ac­teur zegt dat de Na­ti­o­nal Award de eni­ge award is waar­aan hij nog waar­de hecht. “De Na­ti­o­nal Award is mij erg dier­baar. Er zijn van­daag de dag zo­veel award­uit­rei­kin­gen dat zij hun char­me een beet­je heb­ben ver­lo­ren. Ik heb in 2008 een Na­ti­o­nal Award ont­van­gen voor mijn per­for­man­ce in Rock On. Ik weet dat nu op­nieuw ho­ge ver­wach­tin­gen zijn voor het twee­de deel, maar ik voel geen druk.” Rock On, met block­bus­ter­mu­ziek van Shan­kar-Eh­s­aan-Loy, gaat over het lot van de le­den van de fic­tie­ve rock­band Ma­gik in Mum­bai, waar­van de le­den zich her­e­ni­gen na een lan­ge split­sing van tien jaar. Het ver­volg op de suc­ces­vol­le film Rock On, ge­ti­teld Rock On 2, staat ge­pland voor re­lea­se op 11 no­vem­ber. Ar­jun wordt hier­na in Ka­haani 2 ge­zien. Na het suc­ces van het eer­ste deel werd er heel lang ge­spro­ken over een mo­ge­lijk ver­volg en vier jaar la­ter kun­nen we ook uit­kij­ken naar de re­lea­se van Ka­haani 2. In dit ver­volg wordt de hoofd­rol ge­speeld door Bol­ly­wood­ac­tri­ce Vi­dya Ba­lan. De man­ne­lij­ke hoofd­rol wordt ge­speeld door Ar­jun.

(bol­ly­wood.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.