In Rot­ter­dam film­pje

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne is mo­men­teel in Rot­ter­dam, Ne­der­land. Sa­men met een he­le­boel an­de­re we­reld­ster­ren was ze zon­dag­avond in Ahoy in Rot­ter­dam voor de uit­rei­king van de Eu­ro­pean Mu­sic Awards (EMA). De award­s­how was van­af 21.00 uur recht­streeks te zien op MTV. Dee­pi­ka ver­te­gen­woor­dig­de In­dia en die avond reik­te ze een award uit. Ze plaatste een film­pje op In­st­agram waar­bij Rot­ter­dam op de ach­ter­grond te zien is. Wel­licht lukt het je om Dee­pi­ka te spot­ten op de ro­de lo­per bui­ten Ahoy. In Bol­ly­wood werd ze het laatst in Ba­ji­rao Mas­ta­ni (2015) van re­gis­seur San­jay Leela Bhan­sa­li (SLB) te­gen­over Ran­veer Singh ge­zien. Vol­gend jaar wordt ze in een an­de­re film, Pad­ma­va­ti, van SLB ge­zien. Pad­ma­va­ti is ge­ba­seerd op de ob­ses­sie van de stren­ge heer­ser Alaud­din Khil­ji voor Ra­ni Pad­ma­va­ti. De Pi­ku-ac­tri­ce speelt ko­nin­gin Pad­mi­ni, ter­wijl Sha­hid de rol van haar man, Ra­ja Ra­wal Ra­tan Singh gaat pro­be­ren. Ran­veer speelt de an­ta­go­nist Alaud­din Khil­ji, die de oor­log ver­klaart aan Chit­tor, om zijn ver­lan­gen naar Pad­mi­ni. Dee­pi­ka kijkt nu uit naar de re­lea­se van Hol­ly­wood­pro­ject xXx: The Re­turn Of Xan­der Ca­ge, waar­in ze te­gen­over su­per­ster Vin Die­sel speelt. (bol­ly­wood.nl/fo­to: me­dia2.in­to­day.in)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.