La­ge­re winst in­ves­te­rings­maat­schap­pij War­ren Buf­fett

Times of Suriname - - ECONOMIE -

OMAHA - Berk­shi­re Hat­ha­way, de in­ves­te­rings­maat­schap­pij van mil­jar­dair War­ren Buf­fett, heeft in het der­de kwar­taal een net­to­winst ge­boekt, maar die was bij­na een kwart la­ger dan in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Toen kon Buf­fett pro­fi­te­ren van een een­ma­li­ge op­brengst van de in­ves­te­ring in Kraft Heinz.

Het ve­hi­kel ver­dien­de af­ge­lo­pen kwar­taal 7,2 mil­jard dol­lar meer dan het uit­gaf. Dat is om­ge­re­kend 6,5 mil­jard eu­ro. In de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar had Berk­shi­re Hat­ha­way net­to 9,43 mil­jard dol­lar ver­diend. De ope­ra­ti­o­ne­le winst steeg wel, met 6,6 pro­cent, naar bij­na 4,9 mil­jard dol­lar. Ana­lis­ten noem­den de cij­fers ‘wel ok, niet ver­schrik­ke­lijk’. Berk­shi­re Hat­ha­way heeft nu 85 mil­jard dol­lar in kas, een re­cord.

Berk­shi­re Hat­ha­way is on­der meer ei­ge­naar van bat­te­rij­en­fa­bri­kant Dura­cell, kle­ding­ma­ker Fruit of the Loom, ver­ze­ke­raar Gei­co en spoor­be­drijf BNSF. Ook heeft het be­drijf aan­de­len in bij­voor­beeld Kraft Heinz, Ame­ri­can Ex­press en Co­caCo­la. Buf­fett is vol­gens za­ken­blad For­bes de op twee na rijk­ste man ter we­reld. ‘Het ora­kel van Omaha’ zou bij­na 61 mil­jard dol­lar waard zijn.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.