HSBC draait ver­lies

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LON­DEN - HSBC Hol­dings heeft in het der­de kwar­taal ver­lies ge­draaid bij een lich­te ver­be­te­ring van de on­der­lig­gen­de om­zet ten op­zich­te van een jaar eer­der. Dit heeft de Brit­se bank gis­te­ren be­kend­ge­maakt.

CEO Stu­art Gul­li­ver wees in zijn com­men­taar op de cij­fers op de ge­rap­por­teer­de re­sul­ta­ten die daal­den als ge­volg van des­in­ves­te­rin­gen in Bra­zi­lië, voor­zie­nin­gen voor sa­ne­rin­gen en ver­an­de­ring in de waar­de­ring van de ei­gen schuld­po­si­tie. Als daar re­ke­ning mee werd ge­hou­den res­teer­de in het der­de kwar­taal on­der aan de streep en net­to­ver­lies van 204 mil­joen dol­lar. Vo­rig jaar stond er nog een net­to­winst in de boe­ken van 2,6 mil­jard dol­lar. De on­der­lig­gen­de winst voor be­las­tin­gen steeg in het der­de kwar­taal van dit jaar met 7 pro­cent naar 5,6 mil­jard dol­lar, en de aan­ge­pas­te om­zet met 300 mil­joen dol­lar tot 12,8 mil­jard dol­lar. De ope­ra­ti­o­ne­le kos­ten wer­den te­rug­ge­bracht. Ver­der zag de bank kans markt­aan­deel te win­nen in zo­wel be­lang­rij­ke mark­ten als in in­ter­na­ti­o­na­le pro­duct­do­mei­nen.

Van het lo­pen­de aan­de­len­in­koop­pro­gram­ma is nu 59 pro­cent ge­re­a­li­seerd.

Het aan­deel HSBC sloot vrij­dag 0,4 pro­cent la­ger op 584,80 pen­ce. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.