Po­li­tie slaat ruit in om kat uit chips­zak te red­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Agen­ten van de po­li­tie Zui­der­park heb­ben za­ter­dag­nacht een ruit in­ge­sla­gen om een kat te be­vrij­den. De kat in een wo­ning op de Nun­speet­laan zat na­me­lijk met zijn hoofd vast in een chips­zak, zo meldt de po­li­tie op Fa­ce­book. En­ke­le bu­ren had­den de kat ge­sig­na­leerd en om­dat de be­wo­ners zelf niet thuis wa­ren werd de po­li­tie in­ge­scha­keld. De­ze be­sloot een ruit­je in te slaan, zo­dat de kat ge­red kon wor­den. De agen­ten wa­ren er op tijd bij, want het huis­dier was na zijn be­vrij­ding nog ge­zond. Of ze ver­vol­gens hem ook de no­di­ge chips heb­ben ge­ge­ven is niet be­kend. (Bron:Me­tro­ti­me.be/ Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.