Vo­gel­smok­ke­laar ver­pak­te vo­gels in wc-rol­len

Times of Suriname - - PANORAMA -

Le­ven­de die­ren de grens over smok­ke­len is voor de die­ren meest­al een lij­dens­weg. Ze­ker als ze zo wei­nig be­we­gings­ruim­te krij­gen als de vo­gel­tjes die on­langs op Schip­hol wer­den on­der­schept. Een vo­gel­smok­ke­laar ver­pak­te tien vo­gel­tjes in wc-rol­len voor hun reis van Su­ri­na­me naar Ne­der­land. Hij had wat lucht­gaat­jes in het kar­ton ge­prikt en ver­der kon­den de vo­gels geen kant op. De man is op­ge­pakt door in­spec­teurs van de Ne­der­lan­de­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit. Hij is ver­hoord en kreeg een pro­ces­ver­baal. De vo­gels zijn in qua­ran­tai­ne om te voor­ko­men dat ze be­smet­te­lij­ke dier­ziek­ten ver­sprei­den. (Bron:Rtl nieuws.nl/Fo­to:rtl nieuws.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.