Man­ne­quinChal­len­ge is de nieuw­ste in­ter­ne­t­hy­pe

Times of Suriname - - PANORAMA -

He­rin­ner je het kin­der­spel­le­tje ‘1 2 3 Pi­a­no’ nog? Wel, de kun­sten die je ge­leerd hebt bij die ac­ti­vi­teit kan je nu aan­wen­den in de nieuw­ste in­ter­ne­t­hy­pe, die voor een keer ook on­ge­vaar­lijk is. In­ter­ne­t­hy­pes ko­men en gaan, en vaak zijn die even on­no­zel als ge­vaar­lijk denk maar aan de Cin­na­mon Chal­len­ge bij­voor­beeld. De nieu­we Man­ne­quin Chal­len­ge is ech­ter com­pleet on­ge­vaar­lijk (ten­zij je het mid­den op een druk kruis­punt uit­voert) en zelfs vrij leuk. Het con­cept, dat voor­al bij Ame­ri­kaan­se leer­lin­gen po­pu­lair is, is sim­pel: beeld met een paar vrien­den een si­tu­a­tie uit en ‘be­vries’ dan al­le­maal te­ge­lijk. Het re­sul­taat is een op­stel­ling van le­ven­de pop­pen die je zo lang mo­ge­lijk moet aan­hou­den. Leuk om naar te kij­ken, vin­den heel wat men­sen, dus de chal­len­ges wor­den druk ge­deeld. In­tus­sen be­gin­nen ook de be­roemd­he­den op de­ze aar­de de uit­da­ging te ken­nen, en ze doen ge­zel­lig mee. Fo­to:hln.be)

(Bron:Hln.be/

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.