78-ja­ri­ge be­roofd van tas

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 78-ja­ri­ge vrouw is gis­te­ren te Kwat­ta be­roofd van haar tas in­hou­den­de per­soon­lij­ke spul­len en een mo­bie­le te­le­foon. De ro­ver die op een brom­fiets zat, ruk­te de tas van de vrouw weg. De kleur, het merk en het ken­te­ken van de brom­fiets zijn on­be­kend. De da­der reed langs en greep al rij­dend naar de tas. De be­jaar­de viel door de be­ro­ving op de weg en liep schaaf­won­den op. Het sig­na­le­ment van de da­der is niet be­kend. Het is wel be­kend dat hij is ge­re­den in de rich­ting van de An­ton­straat. Bij de po­li­tie is mel­ding ge­maakt van de­ze be­ro­ving waar­na zij ter plaat­se ging voor on­der­zoek. Een on­der­zoek in de na­bije om­ge­ving le­ver­de geen re­sul­taat op; de da­der is nog voort­vluch­tig. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.