Bur­gers van Ka­balebo wil­len be­houd grond om te vis­sen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Bur­gers van het Be­stuurs­res­sort Ka­balebo zijn aan­ge­we­zen op vis­sen en ja­gen. Dit doen zij op een stuk­je grond langs de Ka­balebo­ri­vier bij de De­vis- en Zand­val­len. In dit ge­bied ko­men veel vis­sen en die­ren voor. Ka­pi­tein Ri­car­do Mac In­tosch geeft aan dat er sinds kort en­ke­le bur­gers daar aan­we­zig zijn die de men­sen ver­hin­de­ren om te ja­gen en te vis­sen.

Mac In­tosch zegt dat hij niet hoopt dat het stuk is weg­ge­ge­ven aan een der­de. Hij merkt op dat het van de over­heid moet zijn, zo­dat ee­nie­der kan ja­gen en vis­sen. Als dit stuk wordt weg­ge­ge­ven, kun­nen de bur­gers ner­gens ja­gen en vis­sen. Dit is hun mid­del van be­staan. Het tra­di­ti­o­neel ge­zag van Ka­balebo heeft goe­de af­spra­ken met mi­nis­ter Ste­ven Re­ly­veld van Ruim­te­lij­ke or­de­ning, Grond en Bos­be­heer (RGB) over de uit­gif­te van de gron­den. De be­winds­man zegt to­taal geen beeld te heb­ben over de uit­gif­te van het stuk grond waar zij vis­sen en ja­gen. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.