Taal­les is jack­pot

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Hulp­or­ga­ni­sa­tie Vluch­te­lin­genWerk loopt bin­nen met in­bur­ge­rings­les­sen voor asiel­zoe­kers. Uit on­der­zoek van De Te­le­graaf blijkt dat de stich­ting on­der­wijs­in­stel­lin­gen de pas af­snijdt op jacht naar de dui­zen­den eu­ro’s col­le­ge­geld per cur­sist. De vijf groot­ste aan­bie­ders van in­bur­ge­rings­cur­sus­sen zijn re­gi­o­na­le af­de­lin­gen van Vluch­te­lin­genWerk en een be­drijf dat in op­dracht van de hulp­or­ga­ni­sa­tie les­geeft. Vo­rig jaar werd 800.000 eu­ro winst ge­maakt op de les­sen, en dat was nog voor de gro­te stroom asiel­zoe­kers op gang kwam. Vol­gens an­de­re aan­bie­ders van taal­cur­sus­sen mis­brui­ken vrij­wil­li­gers van Vluch­te­lin­genWerk hun ver­trou­wens­po­si­tie om ‘klan­ten’ te wer­ven voor hun taal­les­sen. De hulp­or­ga­ni­sa­tie ver­de­digt zich door te zeg­gen dat ie­der­een vrij­wil­li­gers kan in­zet­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.